Gülmek İyileştirir Derneği

Gönülülük Adımları

 

1. Adım: Başvuru

- Gönüllü adaylarının gonullu@gulmekiyilestirir.org.tr adresinden yaptıkları online başvurular otomatik olarak bilgi sistemine aktarılır ve başvuru statüsünde görüntülenir. 
- Başvurulara, başvuru sahibinin formda belirtmiş olduğu iletişim bilgileri doğrultusunda, 7 iş günü içerisinde dönüş yapılır.

 

2. Adım: Tanıtım Toplantısı

- Başvurusu kabul edilen bütün gönüllü adaylarımız, gerçekleştirilecek ilk tanıtım toplantısına davet edilir.
- Bu toplantıda gönüllü adaylarımıza derneğimizin misyonu, vizyonu ve çalışma esasları, gönüllülük süreci ve etkinlikler anlatılır. Gönüllülük çeşitleri hakkında bilgilendirme yapılarak adayların kendileri için uygun gönüllülük alanlarını seçmelerine yardımcı olunur.
- Tanıtım sona erdiğinde gönüllü adaylarımız ‘’Gönüllü Adayı Bilgi Formunu’’ doldurur ve ‘’Gönüllü Taahhütnamesini’’ imzalar. 
- Her gönüllüden 2 adet fotoğraf, nüfus kağıdı fotokopisi ve iyi hal kağıdı istenir.
- Gönüllü Psikologlardan yukarıdaki maddede yer alan evraklara ek olarak noter onaylı diplomalarının bir kopyaları istenir.

 

3. Adım: Gönüllülük Tanıtım Toplantısı

- Yeni gönüllüler, gönüllü olmak için gerekli kıstaslar ve gönüllülerden beklenen davranışsal yetkinlikler hakkında ‘’Gönüllük Tanıtım Toplantısı’’ düzenlenerek bilgilendirilir. 
- Seçilen gönüllülük türüne göre çalışma sürecinde bilinmesi gereken temel kavramlar ve yapılacak olan işler üzerinde dernek yetkilileri ile birlikte durulur.

 

4. Adım: Hijyen Eğitimi

- ‘’Hijyenik Oyun Merkezi’’ projesi kapsamında tedavi gören çocuklarla birebir veya dolaylı olarak temas içerisinde olacak tüm gönüllüler, bağışıklığı baskılanmış durumdaki bir hastanın yanında yapılması ve yapılmaması gerekenler, ortam içersinde alınması gereken temel hijyen önlemleri ve yiyecek içecek hijyeni  konusunda detaylı bir eğitim almak durumundadır. 
- ‘’Hijyen’’ Oyun Merkezinin temel kuralıdır. Oyun Merkezi Gönüllüleri ve çocuklarla temasta bulunacak her gönüllünün, kendisi için de uyması gereken hijyen kuralları mevcuttur. Bu temel kural/kurallar Hijyen Eğitimi sırasında kendilerine anlatılır, uygulamalı gösterilir.

 

5. Adım: Gönüllülük Çalışmaları

- İlk dört gönüllülük adımını tamamlayan her yeni gönüllü, belirlenen zamanlarda, belirlenen görevlerde, dernek yetkilileri ile birlikte ya da diğer gönüllülerle ya da tek başlarına  çalışmalara başlar.
- Gönüllüler, çalışmalar başladıktan sonra kendilerine göre olmadıklarını düşündükleri görevlerden ayrılmakta (yerlerine başka gönüllü konumlandırıldıktan sonra), görev değişimi talep etmekte özgürdür.

 

Sorularınız İçin

gonullu@gulmekiyilestirir.org.tr adresinden bizimle iletişime geçebilirsin.
 

Copyright 2018 Gülmek İyileştirir Derneği // Tüm hakları saklıdır.